Η ιστοσελίδα tb-addicts.com δε συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες του, εκτός και αν οι ίδιοι τα παρέχουν αυτά εθελοντικά. Όλες οι πληροφορίες αυτής της κατηγορίας είναι εμπιστευτικές και σε καμία περίπτωση δεν παραχωρούνται σε τρίτους χωρίς την έγκριση των χρηστών. Το tb-addicts.com διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα συγκεντρωμένα στοιχεία για στατιστικούς λόγους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι στατιστικές μετρήσεις μπορεί να σχετίζονται με μέτρηση επισκεψιμότητας μερικού τμήματος ή όλων των τμημάτων συνολικά. Σε περίπτωση που ένας χρήστης επιλέξει τη διαγραφή του λογαριασμού του ή το ίδιο το site αποφασίσει τον αποκλεισμό του λόγω παράβασης των όρων χρήσης και λειτουργίας ενός λογαριασμού, τότε όλα τα στοιχεία που έχει καταχωρήσει διαγράφονται και από τη βάση δεδομένων του tb-addicts.com .

Οι παραπάνω διαδικασίες έχουν ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2019 και το tb-addicts.com έχει την υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς -και σε εμφανές σημείο- τους χρήστες του αν κάνει αλλαγές σε αυτούς τους όρους, οι οποίοι θα αναφέρονται σε σταθερό και εμφανές σημείο στο κάτω μέρος (footer) της ιστοσελίδας.

Συμφωνία χρήσης και υπηρεσιών

1. Το tb-addicts.com είναι μια αλληλεπιδραστική online υπηρεσία ενημέρωσης, το οποίο αντλεί πληροφορίες από τα στελέχη της και από άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Συνδρομητής ονομάζεται κάθε πρόσωπο ή εταιρία που κατοχυρώνει ένα λογαριασμό στην ιστοσελίδα με σκοπό την κατάθεση κάποιου σχολίου ή τη δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς.

2. Οι χρήστες που εγγράφονται στις υπηρεσίες του tb-addicts.com είναι υπεύθυνοι για τη χρήση του λογαριασμού τους και οφείλουν να προστατεύουν το ψευδώνυμο (username) και τον κωδικό τους (password) από τρίτους. Το tb-addicts.com διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα χρονική στιγμή να αλλάξει ή να διακόψει τις υπηρεσίες του ή τις ώρες διαθεσιμότητάς τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

3. Το tb-addicts.com διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις συνθήκες βάσει των οποίων οι συνδρομητές/χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στα διάφορα τμήματά του. Ωστόσο, αν πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή, είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει γραπτώς -και σε εμφανές σημείο- τους χρήστες του.

4. Το tb-addicts.com δε φέρει καμία ευθύνη για βλάβες στην τηλεφωνική σύνδεση ή τον εξοπλισμό οποιασδήποτε συσκευής συνδέεται με την ιστοσελίδα. Η ευθύνη για τη συντήρηση και ορθή χρήση αυτών υπόκειται στον ίδιο το χρήστη/συνδρομητή και μόνο.

5. Οι χρήστες του tb-addicts.com δεν επιτρέπεται να αποστέλλουν ή να εκπέμπουν μέσα από την τρέχουσα ιστοσελίδα υλικό το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων, είτε είναι παράνομο, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό ή δυσφημιστικό. Επίσης απαγορεύεται να είναι πρόστυχο, άσεμνο, ανίερο ή να συνιστά εγκληματική παράβαση.

6. Απαγορεύεται η δημοσίευση διαφήμισης ή ανακοίνωσης, η οποία έρχεται σε αντίθεση με τα προαναφερόμενα και όσα αναφέρονται στην παρούσα δήλωση. Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση διαφημιστικού περιεχομένου ή links ιστοσελίδων ή περιοδικών που είναι ανταγωνιστικά με το tb-addicts.com χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας.

7. Το tb-addicts.com χρησιμοποιεί υλικό που είναι προστατευμένο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (copyrights), σήματα κατατεθέντα (trademarks) και άλλες αποκλειστικής εκμετάλλευσης πληροφορίες όπως κείμενα, φωτογραφίες, video, γραφικά και μουσικά εφέ. Όλο το περιεχόμενο του tb-addicts.com έχει πνευματικά δικαιώματα ως συλλογικές εργασίες και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων του ελληνικού κράτους. Οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν το υλικό του tb-addicts.com μόνο για προσωπική ανάγνωση ή εκτύπωση για μετέπειτα προσωπική ανάγνωση και ενημέρωση και μόνο. Δεν επιτρέπεται η διασκευή, αλλαγή, έκδοση, εκπομπή, συμμετοχή σε εκπομπή ή πώληση, υλικού που φιλοξενεί το tb-addicts.com χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του.

8. Το υλικό που μπορεί να “κατεβάσει” (download) ο χρήστης από το tb-addicts.com προσφέρεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Απαγορεύεται η αντιγραφή, αλλαγή, επαναδιάθεση, επανεκπομπή, έκδοση ή εμπορική εκμετάλλευση υλικού που παρέχει το tb-addicts.com χωρίς την έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών του. Οι επισκέπτες/χρήστες του tb-addicts.com δεν αποκτούν κανένα ιδιοκτησιακό δικαίωμα σε οποιοδήποτε υλικό “κατεβάζουν” (download).

9. Το tb-addicts.com δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο χρήστης εκμεταλλευτεί εμπορικά περιεχόμενο που ανήκει σε εταιρεία συνεργαζόμενη με αυτό. Την αποκλειστική ευθύνη έχει ο χρήστης που εκμεταλλεύεται το υλικό.

10. Το tb-addicts.com και οι ιδιοκτήτες του δε φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προέρχονται από άμεση, έμμεση, τυχαία, ειδική ή επακόλουθη κανονική ή κακή χρήση του tb-addicts.com και των υπηρεσιών του από το χρήστη.

11. Το tb-addicts.com έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθεί το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένων περιοχών chat, αγγελιών, σχολίων σχετικών με άρθρα κτλ, για να διαπιστώνει εάν τα αποστελλόμενα στοιχεία είναι συμβατά με τους όρους που αναγράφονται στο παρόν κείμενο και σύμφωνα με τη νομοθεσία και τυχόν κανονισμούς και θέσεις δικαστηρίων και κυβερνήσεων. Το tb-addicts.com και οι διαχειριστές του έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν, να αρνηθούν να δημοσιεύσουν ή να διαγράψουν μετά από έλεγχο κάθε υλικό το οποίο αποστέλλεται στο tb-addicts.com .

12. Χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, το tb-addicts.com έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε στιγμή τη δημοσίευση πληροφοριών στην ιστοσελίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι υποχρεωμένο να διαγράψει και όλα τα δεδομένα των χρηστών του.

13. Ο χρήστης του tb-addicts.com συμφωνεί να προστατεύει, να εξασφαλίζει και να μην προκαλεί στο tb-addicts.com , σε συνεργαζόμενες εταιρίες ή στους ιδιοκτήτες του νομικές διαμάχες ή απαιτήσεις.

14. Οι απόψεις των συντακτών του tb-addicts.com δεν αποτελούν και άποψη του tb-addicts.com ή των ιδιοκτητών του και είναι πάντοτε έτοιμο για επανόρθωση τυχόν ανακριβειών.

15. Το tb-addicts.com ή ο χρήστης μπορούν να καταγγείλουν αυτή τη συμφωνία οποιαδήποτε στιγμή. Το tb-addicts.com έχει το δικαίωμα να τερματίσει άμεσα τη σύνδεση του χρήστη με το site σε περίπτωση που εντοπίσει παραβίαση των παραπάνω κανονισμών ή ακόμη και θελημένα ή αθέλητα, απόρροια τεχνικού προβλήματος.

16. Το tb-addicts.com και το λογότυπό του αποτελούν copyright των ιδιοκτητών της ιστοσελίδας. Όσα λογότυπα ή σήματα αναγράφονται ή εμφανίζονται στο tb-addicts.com αποτελούν copyright των νόμιμων κατόχων τους.

17. Το tb-addicts.com δεν είναι υπεύθυνο για τη συμπεριφορά χρηστών του και δε φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη σε περίπτωση που αυτοί δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς ή τη νομοθεσία του κράτους. Παρόλα αυτά, δεσμεύεται να παρέχει στις αρχές οποιαδήποτε πληροφορία απαιτηθεί.

18. Αυτή η συμφωνία και κάθε όρος του tb-addicts.com , ο οποίος καθιερώθηκε από το site στο παρόν κείμενο αντικαθιστά κάθε προηγούμενο όρο και τον καλύπτει σε κάθε σημείο. Συμπληρωματικές διατάξεις και όροι μπορούν να δημοσιεύονται σε οποιοδήποτε σημείο του tb-addicts.com , αφού υπάρξει γραπτή ενημέρωση των χρηστών και συγκατάθεσή τους.

19. Με την εγγραφή του, ο χρήστης αποδέχεται ρητά όλους τους όρους του παρόντος και των συμπληρωματικών προς αυτό κειμένων και προχωρεί στη χρήση του tb-addicts.com σύμφωνα με αυτούς.

20. Το tb-addicts.com έχει τη δυνατότητα να διαγράψει ή να αποκλείσει ένα λογαριασμό χρήστη αν θεωρεί ότι παραβαίνει την πολιτική χρήσης του site ή αν εντοπίσει κατά τη δραστηριότητά του στο site τακτικές που δυσχεραίνουν το έργο των εργαζόμενων και των ιδιοκτητών (πχ. spamming).

21. Το tb-addicts.com μπορεί να αποκλείσει οποιονδήποτε θεωρεί ότι παραβαίνει τους όρους λειτουργίας του site χωρίς προηγούμενη έγγραφη προειδοποίηση.

22. Ο υπεύθυνος ανάπτυξης και διαχείρισης του tb-addicts.com και μόνο αυτός έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα μη κρυπτογραφημένα προσωπικά στοιχεία του προφίλ των χρηστών, αλλά μπορεί να προβεί σε έναν έλεγχο μόνο σε περίπτωση που υπάρχει ζήτημα για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας.

23. Σε περίπτωση συμμετοχής σε διαγωνισμό (giveaway) του tb-addicts.com , αν είστε ο νικητής και μόνο τότε, θα σας ζητηθούν κάποια προσωπικά στοιχεία, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο. Αυτά τα στοιχεία τα μοιραζόμαστε με courier υπηρεσία αποκλειστικά για την αποστολή των δώρων στα στοιχεία που θα μας υποδείξετε και δεν αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του tb-addicts.com .

24. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ πώς όλοι όσοι προσφέρουν περιεχόμενο σε αυτό το ιστολόγιο το κάνουν εθελοντικά και πως κανένας δεν αμοίβεται για τις υπηρεσίες που παρέχει.

Πολιτική Cookies

Οι επισκέπτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως με κάθε ανάγνωση σελίδας του tb-addicts.com , αποθηκεύονται στο site πληροφορίες μη προσωπικές (cookies) με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου εμφάνισης της ιστοσελίδας, καθώς και την ταχύτερη προβολή της. Τα cookies των χρηστών δεν αποθηκεύονται στο διακομιστή του tb-addicts.com και δεν καταγράφονται σε αυτά προσωπικά δεδομένα των χρηστών παρά μόνο εάν ο χρήστης δώσει πρώτα την συγκατάθεση του.

Χρησιμοποιούνται οι εξής τύποι cookies:

– Βασικά/Αναγκαία

Απαραίτητα για την εκτέλεση βασικών λειτουργιών της ιστοσελίδας όπως της σύνδεσης και χρήσης των λειτουργιών της ιστοσελίδας και του φόρουμ.

– Λειτουργικότητας

Απαραίτητα για την αυτόματη σύνδεση του χρήστη στις λειτουργίες της ιστοσελίδας.

-Social media

Cookies που χρησιμοποιούνται από τα social networks Facebook, LinkedIn, Instagram κτλ όταν ο χρήστης κάνει μια ενέργεια σε αυτά (πχ. like ή share) μέσα από την ιστοσελίδα του tb-addicts.com .

– Στόχευσης-Διαφημίσεων (ζητείται συγκατάθεση)

Απαραίτητα για την εμφάνιση προσωποποιημένων λειτουργιών, και στοχευμένης διαφήμισης.

Σε περίπτωση που θέλετε να σβήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα cookies και την όποια συγκατάθεση έχετε δώσει από αυτά, μπορείτε να το κάνετε μέσα από τις ρυθμίσεις του browser σας (clear all cookies).

Εάν χρειαστεί να αποθηκευτεί κάποιο προσωπικό δεδομένο στα cookies αυτό θα είναι κρυπτογραφημένο και ανώνυμο.

Χρησιμοποιούνται οι εξής υπηρεσίες που απαιτούν cookies:

– Cloudflare

Χρησιμοποιούμε το Cloudflare για να αποτρέψουμε επιθέσεις και κάθε είδους απειλή ή εκμεταλλεύσεις σε αυτόν τον ιστότοπο καθώς και για την παρακολούθηση της κίνησης του tb-addicts.com , συμπεριλαμβανομένης της συσκευής του χρήστη, της χώρας προέλευσης και του τύπου του προγράμματος περιήγησης.

– Google Analytics

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να λάβουμε στατιστικά για τον ιστότοπο αλλά και για την συνολική εμπειρία του χρήστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του Google Analytics μπορείτε να βρείτε εδώ.

Κατά καιρούς υπάρχει περίπτωση να αναθεωρούμε την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους χρήσης. Η ενημερωμένη έκδοση αυτών θα υπάρχει πάντα στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας (footer). Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας αποδέχεσαι την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους χρήσης και ο χρήστης/επισκέπτης δεσμεύεται από τους όρους τους.

Τελευταία ενημέρωση: 21 Απριλίου 2020.