Όλοι μας έχουμε συναντήσει, σε κάθε επιχείρηση, έναν συνάδελφο όπου η παραγωγικότητα του “ξεχωρίζει”. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί δεν είναι ο συγκεκριμένος manager; Υπάρχει μήπως κάποια αδικία; Κι όμως, πολλοί παραγωγικοί άνθρωποι δεν είναι κατάλληλοι για να αναλάβουν αυτή την θέση. Αυτό που συμβαίνει, είναι πολλές φορές, οι επιχειρήσεις να πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Δηλαδή, όταν υπάρχει η ανάγκη για την θέση ενός supervisor, manager, συνήθως οδηγούνται στον να επιλέξουν τον πιο παραγωγικό εργαζόμενο. Σίγουρα, η αντικατάσταση μιας τέτοιας θέσης, από ένα ήδη υπάρχον πρόσωπο μέσα από την εταιρία, το οποίο γνωρίζει την κουλτούρα και την στρατηγική της επιχείρησης, είναι το “κλειδί” της επιτυχίας

Manager
Πηγή: hbr.org

Manager και η έννοια της παραγωγικότητας

Όμως, πάντα, υπάρχει και τον ενδεχόμενο της αποτυχίας. Πολλά από αυτά τα άτομα, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην συγκεκριμένη θέση. Αυτό έχει ως συνέπεια να κοστίζει διπλά στην εταιρία. Εκεί που η εταιρία έχει χάσει ήδη ένα πολύ βασικό της στέλεχος (τον Manager), ταυτόχρονα χάνει και τον πιο παραγωγικό της εργαζόμενο.

Τα χαρακτηριστικά ενός παραγωγικού ανθρώπου

Σύμφωνα με μια έρευνα του Harvard βασισμένη σε 7,000 εργαζόμενους, τα χαρακτηριστικά ενός παραγωγικού ανθρώπου είναι να:

  • Θέτει στόχους
  • Δείχνει συνέπεια
  • Προβλέπει και επιλύει προβλήματα
  • Παίρνει πρωτοβουλίες
  • Είναι συνεργάσιμος

Όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά εστιάζουν στην ατομική δεξιότητα και αποτελεσματικότητα. Όλα αυτά, αποτελούν αξιότιμα χαρακτηριστικά ώστε να κάνουν το άτομο πιο παραγωγικό. Εκτός από το τελευταίο (συνεργασία), όλα εστιάζουν στο άτομο και όχι στην ομάδα.

Τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου manager

Ταυτόχρονα, αν αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου manager θα δούμε ότι:

  • Είναι ανοιχτός σε σχόλια και παρατηρήσεις
  • Υποστηρίζει την καινοτομία
  • Έχει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Έχει καλές διαπροσωπικές σχέσεις
  • Υποστηρίζει την οργανωσιακή αλλαγή

Έτσι, παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά ενός καλού παραγωγικού ανθρώπου και ενός manager, βλέπουμε ότι πολύ λίγα από αυτά είναι χρήσιμα για να γίνει κάποιος ένας πετυχημένος manager. Για να είμαστε και ξεκάθαροι, δεν σημαίνει ότι ένα παραγωγικό άτομο δεν μπορεί να γίνει και πετυχημένος manager.

Επένδυση χρόνου και χρήματος

Πολλές επιχειρήσεις, έχουν συγκεκριμένα άτομα τα οποία δουλεύουν και απασχολούνται στον τομέα της εκπαίδευσης των εργαζομένων ώστε αυτοί να ”μεταμορφωθούν” σε άριστους ηγέτες. Μάλιστα, το κλειδί για να μπορέσει ένα παραγωγικό άτομο να είναι έτοιμο να αναλάβει την θέση ενός ηγέτη είναι ο χρόνος. Μόνο τα άτομα τα οποία έχουν αρκετό καιρό σε μια επιχείρηση και έχουν εσωτερίκευση την κουλτούρα, τον τρόπο λειτουργίας της και έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα είναι σίγουρο ότι θα πετύχουν.

Βέβαια, η παραπάνω διαδικασία, πρέπει να λειτουργήσει ως αφύπνιση και υπενθύμιση για πολλούς οργανισμούς που αναβάλλουν κάθε προσπάθεια ανάπτυξης της ηγεσίας τους. Είναι αναγκαίο, επιτέλους , οι επιχειρήσεις να επενδύσουν χρόνο και χρήμα στον εργαζόμενο. Επίσης, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι όλα τα παραπάνω, θα συνδράμουν θετικά τόσο στην ανάπτυξη της ίδιας της επιχείρησης όσο και των ατόμων της. Μάλιστα, η ανάπτυξη και εκπαίδευση των εργαζομένων, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η ”καλλιέργεια” των εργαζομένων, όχι μόνο επιτρέπει την ύπαρξη των μελλοντικών ηγετικών στελεχών αλλά και ”προσφέρει” στον οργανισμό πληθώρα ικανών και άριστων μελών. Με άλλα λόγια, η διαδικασία της “ανάπτυξης της ηγεσίας” αυξάνει την δυναμικότητα της επιχείρησης .

Οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο άρθρο αντλήθηκαν από το Businees Harvard Review

Κατηγορίες: Business

Δημήτρης Κύρος

Σπουδάζω στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ταυτόχρονα είμαι μέλος στο HR department γνωστής πολυεθνικής. Το ενδιαφέρον μου για τον κόσμο των επιχειρήσεων με οδήγησε να αναλάβω τον ρόλο του αρχισυντάκτη στην στήλη της επιχειρηματικότητας.