Οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγικότητας έρχονται από το εξωτερικό και κυρίως από πολυεθνικές επιχειρήσεις

Οι μέθοδοι παραγωγικότητας των εργαζομένων ήταν, είναι και θα είναι μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των στελεχών και των επαγγελματιών του Ανθρώπινου Δυναμικού. Στόχος των τελευταίων είναι να βεβαιωθούν ότι οι υπάλληλοι αισθάνονται άνετα και είναι ευτυχισμένοι για όσο διάστημα βρίσκονται στο γραφείο αλλά και εκτός αυτού. Έτσι, όλοι θα μπορούν να παράγουν και να παρέχουν ποιοτική εργασία οπού θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

Οι υπεύθυνοι του Ανθρώπινου Δυναμικού πρέπει να μετρούν την παραγωγικότητα εργαζομένων με σημείο αναφοράς τους στόχους που έχουν τεθεί. Η παραγωγικότητα μπορεί να μετρηθεί κοιτάζοντας πόσο καιρό χρειάζονται για την ολοκλήρωση μίας τυπικής εργασίας αλλά και η προσπάθεια που δαπανάται για αυτήν.

Παραδοσιακά, οι ελληνικές επιχειρήσεις πιστεύουν πως ο τρόπος για να ενισχύσουν την παραγωγικότητα εργαζομένων είναι τα μπόνους και τα χρηματικά βραβεία. Αυτό δουλεύει, έως έναν βαθμό, καθώς το άτομο αισθάνεται πολύτιμο και πιο παρακινημένο για να επιτύχει τον στόχο. Δεν αρκεί μόνο αυτό.

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να νιώθουν ότι βρίσκονται στο σπίτι τους

Η παροχή “έξυπνων” σταθμών εργασίας θα κάνει ευκολότερη και γρηγορότερη την εργασία τους. Ο βαθμός συγκέντρωσης τους θα αυξηθεί και θα μπορέσουν να εξάγουν καλύτερης ποιότητας αποτελέσματα. Για να νιώσουν όμως λίγο περισσότερο σαν το σπίτι τους, θα πρέπει να τους προσφερθούν και τα κατσαρολικά για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Αν θέλουν να τηγανίσουν ένα φιλέτο κοτόπουλο τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το τηγάνι. Δεν θα μπορέσουν να τηγανίσουν το φιλέτο κοτόπουλο σε ένα μπρίκι. Έτσι, και σε επίπεδο επιχείρησης, θα πρέπει να παρέχονται τα σωστά εργαλεία για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την εργασία τους.

Πηγή: scholarlyoa.com

Η εργοδοσία πρέπει να συνεχίζει να νοιάζεται και εκτός εργασίας

Θα πρέπει να προωθείται το πρότυπο της ισορροπίας εργασίας – ζωής εκτός γραφείου καθώς και της υγιεινής διατροφής. Τα παραπάνω αποτρέπουν τυχόν φαινόμενα υπερκόπωσης και συναφών ψυχοσωματικών καταστάσεων. Απλά πράγματα όπως η προσφορά συνδρομής σε γυμναστήριο ή voucher για υγιεινά γεύματα, ενισχύουν την ευημερία των εργαζομένων. Πολύ πιθανόν, και θα μειώσουν τον αριθμό των αναρρωτικών αδειών που λαμβάνει το άτομο. Επιπρόσθετα, πρέπει να τους επιτρέπεται να έχουν έναν βαθμό ευελιξίας στο πρόγραμμα τους. Δεν θα πρέπει να ψάχνουν κάποιο συγγενικό άτομο σε περίπτωση που πρέπει να πάρουν το παιδί από το σχολείο ή να πραγματοποιήσουν μία δουλεία τους πχ στην εφορία. Απαλλάξτε τους από οποιοδήποτε άγχος για τέτοια θέματα.

Ανάπτυξη ατόμου = Αύξηση παραγωγικότητας

Πιο εσωτερικά, ένα σημαντικό πράγμα είναι η εκμάθηση νέων πραγμάτων και η βελτίωση των δεξιοτήτων που έχουν ήδη. Αυτό ενισχύει το αίσθημα της αυτοπραγμάτωσης του ατόμου και ενισχύει τον δεσμό μεταξύ εργοδοσίας και εργοδότη. Επίσης, μία ευκαιρία μάθησης είναι να δοθούν μερικά παραπάνω καθήκοντα και υποχρεώσεις. Έτσι, νιώθουν πολύτιμοι και χάνουν το απαίσιο αίσθημα που δημιουργεί το micromanagement.

Τέλος όλων, η Διοίκηση και ιδιαίτερα το Ανθρώπινο Δυναμικό πρέπει να ζητά τα ειλικρινή σχόλια τους. Πρέπει να ανακαλύψουν τους υπαλλήλους, τις απόψεις ή τις ανησυχίες τους. Είναι άκρως απαραίτητο να είναι γνωστό το πώς αισθάνονται για τις εργασίες, τους συναδέλφους τους ή οτιδήποτε τους ενοχλεί στο γραφείο. 

Παλιοί vs Νέοι μέθοδοι παραγωγικότητας

Πολλοί εργοδότες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι όσο περισσότερη δουλειά κάνει το άτομο, τόσο πιο παραγωγικό είναι. Αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη και οι παλαιοί μέθοδοι παραγωγικότητας πρέπει να αλλάξουν.  Οι μέθοδοι παραγωγικότητας πρέπει να δίνουν κίνητρα για να αυξηθεί η προσπάθεια παραγωγής καλύτερης ποιότητας εργασίας. Η παραγωγικότητα στο χώρο εργασίας διασφαλίζει την επίτευξη στόχων μια επιχείρησης.

Έμπνευση από: shrm.org


Πασχάλης Γεωργιάδης

Είναι τελειόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Λατρεύει να διαβάζει άρθρα για start-ups, ανθρώπινο δυναμικό και τη σταδιοδρομία. Είναι φανατικός με ιατρικές και αστυνομικές σειρές. Το χόμπι του είναι να κριτικάρει νέους μουσικούς δίσκους.  Στόχος του είναι να βάλει ένα "μικρό λιθαράκι" για να αλλάξει ολόκληρο τον κόσμο και το ίδιο πιστεύει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας.